Język profesorowej Szczupaczyńskiej

Co moglibyśmy trzymać w pugilaresie?

Correct! Wrong!

Etażerka to nic innego jak...

Correct! Wrong!

Komeraże to

Correct! Wrong!

A czym jest mufka?

Correct! Wrong!

Kalumnia to inaczej

Correct! Wrong!

Kim lub czym był fiakier?

Correct! Wrong!

A woltyżerka - co to takiego?

Correct! Wrong!

Gerydon mógł znajdować się w gabinecie i był...

Correct! Wrong!

Fajansowy to przede wszystkim

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!